Del 1 Porträtt
1. Arbetsmaterial 5
2. De klassiska ansiktsproportionerna 5
3. De geometriska huvudstrukturen 6
4. Ögon 7
5. Näsan och munnen 8
6. Halsen och öronen 9
7. Att måla ett gipshuvud 10
8. Att måla en levande människa 13
9. Barnporträtt 16
10. Att använda foto 16
- Del 2 Stadsmotiv. Landskap. Röda stugor
1. Vågräta linjer 18
2. Horisonten
3. Lodräta linjer. Perspektivförkortning 20
4. Färger och avstånd. Djup i bilden 22
5. Att måla hus 24
6. Fågelperspektiv 26
7. Grodperspektiv 28
8. Röda tak 30
9. Gamla byggnader och detaljer 32
10. Gripsholms slott, detaljerad arbetsordning 36
11. Gatan går uppat 40
12. Gatan svänger 42
13. Gatan går neråt 43
14. Snabba skisser 44
15. Ljus och skugga 46
16.1 Speglingar i stillastaende vatten 49
16.2 Vatten i rorelse 52
17. Papper 55

[NÄSTA SIDA]