Maria Ginzburg

Paint Prague in watercolor - Malujeme Prahu akvarelem

På svenska Maria Ginzburgs nya bok om akvarellmålning har just givits ut av bokförlaget Grada – en av dm största bokförlagen i Tjeckien och Slovakien. Med sin nya bok lär konstnärinnan ut de praktiska och teoretiska grunderna steg för steg. Boken är rikt illustrerad och innehåller 96 sidor, mer än 100 illustrationer i färg + scheman. Texten är på engelska med översättning till tjeckiska. Det är hur som helst bilderna som berättar mest. Du hittar till exempel förslag på färgblandningar och när du ska måla på vått eller torrt papper. Du lär dig att på ett enkelt sätt måla stadsmotiv och arkitektoniska detaljer som kupoler, spiror och broar samt naturelement som himmel, vatten, ljus och speglingar. På illustrationerna kommer du att se hur ljuset påverkar färgerna i ett motiv vilket hjälper dig att fånga ett vackert ögonblick. Enkla övningar, praktiska tips och demonstrationer av tekniken steg för steg gör det lättare för dig att göra framsteg i ditt akvarellmåleri. Även om du inte bor i Prag, om du målar i ett annat medium eller inte målar alls hoppas vi att du kommer att finna glädje och inspiration i Maria Ginzburgs akvarelltolkningar av stadsmotiven. Storlek 210x300 mm Pris: 150 SEK + porto 90 SEK

In English Maria Ginzburg`s new book "Paint Prague in Watercolour" ( Malujeme Prahu akvarelem) has just been published by Publishing Grada in Prague. The book is richly illustrated and contains 96 pages with 90 watercolours + diagrams. The text is in English and Czech. Here you have the basics about watercolour painting, colour theory, and the fundamentals of perspective and composition. You will find suggestions for mixing colours, when to paint on wet or on a dry paper, and learn how to paint Prague’s main architectural features such as domes, spires and bridges as well as natural features such as the sky, water and reflections on the river. Simple exercises and practical tips will give you confidence and step by step, facilitate your progress in mastering the watercolour techniques with real scenes of Prague. Even if you do not live in Prague, or if you paint in another medium or do not paint at all, I hope you will find pleasure and inspiration in Maria`s watercolour interpretations of this beautiful city.

Maria Ginzburg photo


Bes�k Akvarellcenter
Kurs på Akvarellcenter med Martine Kuijsten (Nederländerna). Mer info ser ni på www.akvarellcenter.com
Ansvarig utgivare: Maria Ginzburg, maria@ginzburg.se